Kampagnen er slut.
Tak for kampen.

Charlotte Sylvestersen
- Italien 0039 348 32 35 269

Tina Thuesen
- Schweiz 00
41 79 635 4816


Yderligere oplysninger:
UdlŠndinge-, Integrations- og Boligministeriet

Fra den 1. september 2015 tillader den nye danske Indfødsretslov, som et flertal i Folketinget vedtog den 18.12.2014, dobbelt statsborgerskab for alle - for danskere i udlandet og for udlŠndinge i Danmark.

OBS: Tidligere danske statsborgere, der har fraskrevet sig oprindeligt dansk statsborgerskab ved antagelse af andet statsborgerskab, kan ansøge om generhvervelse af det tabte danske statsborgerskab inden den 31. august 2020.

OBS: Reglerne for børns tilhørsforhold til Danmark ændres ikke af den nye Indfødsretslov.
For danske børn født og opvokset i udlandet, skal der stadig ansøges om bibeholdes af det danske statsborgerskab indet det fyldte 22. år.
Pga sagsbehandlingstiden anbefales det i dag at ansøge allerede når barnet er 20 år.